Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is er voor iedereen met psychosociale problemen die regelmatig bij de huisarts komt, maar bij wie medicatie niet de oplossing is. Vaak is er meer aan de hand, zoals wanneer iemand in een sociaal isolement verkeert. De huisarts kan dan via een "recept"een verwijzing geven naar een van de welzijnsadviseurs.

Verwijzen naar Welzijn op Recept

Huisartsen kunnen via Welzijn op recept ouderen verwijzen zodat de eenzaamheid besproken kan worden. Welzijn Teylingen zal samen met de ouderen kijken naar de mogelijkheden. De Zorggroep wil de verwijzing mogelijkheden uitbreiden naar de fysiotherapeuten diëtisten, apotheken en psychologen. Als een mantelzorger overbelast dreigt te worden, kan Welzijn Teylingen de mantelzorger ondersteunen, zodat de belasting verlicht wordt.

Door alle disciplines de mogelijkheid te geven om te kunnen verwijzen naar Welzijn op recept, willen we de eenzaamheid onder ouderen verder aanpakken. Mantelzorgers zijn vaak niet goed op de hoogte van de ondersteuning die mogelijk is bij de mantelzorg die ze leveren. Als duidelijk wordt dat een mantelbezorger overbelast dreigt te raken, kan de mantelzorger verwezen worden naar Welzijn Teylingen voor ondersteuning. Zo willen we voorkomen dat mantelzorgers opgebrand raken.

Doel is om eenzaamheid onder ouderen te verkleinen en te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

Meer weten over Welzijn op Recept? Neem dan contact op met welzijnsadviseur  Pauline Zwinkels