Privacy patiëntengegevens
Uw huisarts registreert uw bezoeken in het Huisartsen Informatie Systeem. Dit is noodzakelijk om uw behandeling goed te kunnen monitoren. Uw gegevens kunnen uitsluitend worden ingezien door de huisarts, praktijkondersteuner en medewerkers in de huisartsenpraktijk (zoals bijvoorbeeld de assistente). De huisarts kan medische gegevens met andere zorgverleners delen als u hiervoor specifiek toestemming hebt gegeven. Het delen van gegevens vindt plaats via het Landelijk Schakel Punt (LSP). u kunt hierover meer informatie vinden op  VZVZ. Via deze website kun u ook toestemming geven voor het delen van uw gegevens. Denkt u er ook aan om uw apotheek toestemming te verlenen? Door Zorggroep Sassenheim worden periodiek gegevens uit het Huisartsen Informatie Systeem gehaald. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en kunnen dus nooit op een individuele patiënt worden herleid. Zorggroep Sassenheim heeft deze gegevens nodig om de kwaliteit van zorg te monitoren en om de door de huisartsenpraktijk verleende zorg te declareren bij de zorgverzekeraars.

 

 

Niet tevreden? 

Zorggroep Sassenheim levert geen zorg. Wij doen ons best om zorgprofessionals aan elkaar te verbinden en kennis over een breder netwerk te verspreiden. Toch kan het voorkomen dat u (patiënt, mantelzorger, collega-zorgverlener) niet tevreden bent over de werkwijze van zorgprofessionals binnen de het wijksmanewerkingsverband Zorggroep Sassenheim. Wij ontvangen graag signalen om de kwaliteit van zorgverlening in de regio te verhogen en zullen uw klacht ook door zetten naar de destbetreffende zorgbehandelaar.

 

1. Meld een klacht

Hoe meldt u een klacht of verbeterpunt bij Zorggroep Sassenheim

U kunt via het online  contactformulier contact opnemen met de wijkmanager

 

 

2. Andere instanties

Misschien vindt u het moeilijk de klacht bespreekbaar te maken en weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken. In dat geval kunt u terecht bij Het Landelijk Meldpunt Zorg of het Nationale Zorgnummer.

 

Het  Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie. De medewerkers informeren u over uw mogelijkheden om de klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips. Meer informatie: tel 088 - 120 50 20. Het Landelijk Meldpunt Zorg is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

 

Het  Nationale Zorgnummer adviseert, informeert en verwijst door als dat nodig is. Het is een samenwerking van Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Zij zijn maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur bereikbaar op tel. 0900 2356780.

 

Zorgverleners kunnen contact opnemen met het meldpunt van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het  Meldpunt IGJ is op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 - 120 5000. Of stuur een e-mail naar meldpunt@igj.nl .

 

 

3. Indienen van de klacht bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw situatie niet van toepassing zijn. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl).

 

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? U kunt het oordeel van de SKGE dan neerleggen bij de geschillencommissie van de SKGE.