In de organisatie van Stichting Zorggroep Sassenheim is een multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg. Binnen het wijksamenwerkingsverband werken de verschillende disciplines (huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten) samen om het huidige zorgaanbod te integreren, verbeteren en op elkaar af te stemmen ten behoeve van de inwoners van Sassenheim. De zorggroep, in de vorm van het bestuur, werkgroepen, commissies en wijkmanager, heeft tot doel om de multidiscliplinaire aanpak van deze zorg te coördineren en te verbeteren.

 

Vanuit de werkvloer en zo ook de werkgroepen wordt de organisatie, vraag en aanbod van zorg besproken. Hoe gaat het op de praktijken en waar liggen de knelpunten, welke zaken worden er vanuit de zorggroep aangepakt en welke zaken kunnen beter bij een andere zorgverlener belegd worden. Het bestuur schets de regionale ontwikkelingen en vertaalt deze terug naar de praktijk.

 

De wijkmananger van de zorggroep ondersteunt het bestuur in de uitvoering en is de verbindende factor tussen alle zorgprofessionals in Sassenheim.

 

Het bestuur is gevormd door:

Patrick Nanninga, voorzitter
Ruben Snelders, vicevoorzitter
Sander Sloothaak, penningmeester
Lisette Lünnemann, secretaris
Jaap van Riet, voorzitter Beleidscommissie Ketenzorg