Zorggroep Sassenheim is aangesloten bij WSV Support. Dit is de coöperatie van en voor wijksamenwerkingsverbanden (WSV’s) in Zuid-Holland Noord. WSV Support ondersteunt en ontzorgt WSV’s en daarbij aangesloten zorgverleners in de eerstelijnszorg: huisartsen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten en andere paramedici. 

WSV Support is per 1 januari 2022 voortgekomen uit ROHWN en richt haar ondersteuning aan WSV’s onder meer op: samenwerking rond zorgprogramma’s & kwaliteit, financiële administratie, de oprichting en borging van WSV’s, ICT & Communicatie, arbeidsmarkt & HRM en innovatieve projecten zoals Positieve Gezondheid en patiëntenparticipatie. 

Meer informatie over WSV Support