Zorggroep Sassenheim werkt in haar werkgebied samen met de preferente zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Voor de uitvoering van de zorgprogramma’s voor diabetes type II, CODP/Astma en CVRM zijn afspraken gemaakt v.w.b. instroom van patiënten en de financiering van de zorg die door de huisarts en de POH worden geleverd. Zorggroep Sassenheim ontvangt van de verzekeraar een afstemmingsvergoeding. Met deze gelden is Zorggroep Sassenheim in staat om te werken aan protocollen ketenzorg, ICT, rapportages, afstemming met eerstelijnorganisaties, kwaliteit en deskundigheidsbevordering.