Zorggroep Sassenheim is hét samenwerkingsverband van huisartsen, apothekers, diëtisten en fysiotherapeuten in Sasseheim. Zorggroep Sasseneheim streeft er naar een betrouwbare verbindende partner te zijn voor derden, zoals: patiëntenverenigingen, de gemeente, zorgverzekeraars, andere zorgpartners en sociaal domein. Zij coördineert voor haar aangesloten praktijken de zorgprogramma’s voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus type 2, COPD/Astma en (de preventie van) hart- en vaatziekten, ouderenzorg en angst en stemmingsproblematiek.