ROHWN

De Zorggroep werkt samen met de Regionale Organisatie voor Huisartsen West-Nederland:  ROHWN

De Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland (ROHWN) is in 2007 opgericht door huisartsen en voor huisartsen in de regio West-Nederland. In de huidige samenwerking werken de deelnemende huisartsen, praktijkondersteuners en andere gespecialiseerde zorgverleners nauw samen om de chronische zorg in de regio te organiseren rondom de patiënt op regionaal niveau. De kennis op regionaal niveau wordt op die manier in het wijksamenwerksverband op wijk nieveau gedeeld.

 

Stichting ©aliber 

©aliber richt zich in de regio West-Nederland op het ontzorgen en faciliteren van zorgprofessionals binnen huisartsenpraktijken, geïntegreerde eerstelijnsorganisaties en wijksamenwerkingsverbanden en heeft hiertoe een dienstenpakket ontwikkeld. ©aliber werkt zonder winstoogmerk en neemt werk uit handen zodat de zorgprofessional zich kan concentreren op zijn/haar hoofdtaak: het bieden van goede zorg!

©aliber neemt de benodigde expertise niet zelf in dienst, maar werkt nauw samen met diverse bureaus en experts waarvan de toets voor wat betreft kwaliteit van dienstverlening van de leveranciers ligt bij ©aliber. Op basis van regionale ontwikkelingen en uit vraagstellingen vanuit de aangesloten organisaties, wordt het ondersteuningspakket voortdurend aangepast en bijgesteld.

Zorggroep Sassenheim is aangesloten bij  ©aliber voor Kwaliteitsondersteuning, Keten ICT, Financiën, HRM en Deskundigheidsbevordering.