Wanneer zorgverleners nauwer samenwerken, zal dat leiden tot betere kwaliteit van zorg voor de patiënten. Dat is de gedachte achter de onlangs opgerichte stichting Zorggroep Sassenheim, waarvan de officiële kick-off op 11 maart plaatsvindt. Niet alleen door het uitwisselen van informatie wordt dit doel bereikt, maar ook met het opzetten van nieuwe projecten.

Binnen de Zorggroep Sassenheim hebben twee huisartsen, een diëtist, fysiotherapeut en apotheker zich verenigd als bestuur van de organisatie, licht wijkmanager Staas Lucassen (39) toe. Het is een uniek initiatief voor Sassenheim, maar Lucassen verwacht dat de Zorggroep zal doorgroeien naar een samenwerkingsverband, waarbij de experts uit de ‘eerstelijns zorg’ uit heel Teylingen zich hebben verenigd samen met de Zorggroep Voorhout/Warmond. Als voorzitter van de Zorggroep Sassenheim functioneert Patrick Nanninga, huisarts in Sassenheim.

Voor veel mensen met een chronische zorgvraag is de start van de Zorggroep Sassenheim goed nieuws. Lucassen geeft een voorbeeld: "Als een patiënt met astmaklachten bij de huisarts komt, kan deze hem doorverwijzen naar de fysiotherapeut. Maar die fysiotherapeut kan constateren, dat de astma gerelateerd is aan het eetpatroon. Zo kan de patiënt ook worden geholpen door een diëtist. Dit leidt tot een betere zorg voor alle patiënten. Dankzij de verbindende inzet van de Zorggroep Sassenheim blijven de zorgverleners op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en stemmen ze hun kennis met elkaar af."

Positieve gezondheid
De manier waarop zorgverleners met bepaalde problemen van hun patiënten omgaan, zal de komende jaren veranderen, zo verwacht Lucassen. Positieve Gezondheid is één van de projecten waar het wijksamenwerkingsverband op in zal zetten. "Positieve Gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf. We moeten niet meer alleen kijken naar welke kwaaltjes iemand heeft, maar juist naar de zaken die aan die pijntjes ten grondslag liggen. Dat kan bijvoorbeeld komen door te weinig beweging of vanwege eenzaamheid. Het is belangrijk dat je de oorzaak van een kwaal weet; op die manier kun je met alle typen zorgverleners gezamenlijk overleggen en bedenken hoe de zorg het beste opgepakt kan worden."

Door dat betere overleg en het meer richten op de oorzaak en niet het gevolg (de pijnuiting) kan het helingsproces sneller verlopen. Dat moet uiteindelijk ook leiden tot lagere zorgkosten, al is dat niet het eerste doel, geeft Lucassen aan. "We willen kwalitatief betere zorg verlenen voor de patiënten in Sassenheim."

De Zorggroep Sassenheim helpt de eerstelijns zorgverleners ook met het regelen van de onderlinge contacten. Zodat de afstemming onderling niet meer door die zorgverleners zelf, in hun eigen tijd, gedaan hoeft te worden. Hiermee wordt hun veel werk uit handen genomen en de bespaarde tijd kunnen ze inzetten voor de zorg voor anderen. Zorggroep Sassenheim richt zich vooral in de startfase van het wijksamenwerkingsverband op het verbeteren van de chronische zorg; mensen die lijden aan COPD, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, astma, angststoornissen en/of depressie. "De komende jaren wordt verwacht dat het aantal chronische ziektegevallen stijgt. Met het uitwisselen van kennis en de verbeterde samenwerking realiseren we een betere zorg voor de patiënt."

VIP samenwerken
Vanaf eind volgend jaar krijgen de patiënten ook meer inzicht in hun eigen zorgdossier. Dit is een revolutionaire ontwikkeling in de zorgwereld. Lucassen: "Met VIP Samenwerken kunnen de zorgverleners samenwerken of met de patiënt en eventuele mantelzorgers digitaal communiceren. Het is een communicatiemiddel dat op initiatief van de huisartsenpraktijk ingezet kan worden, waarbij de patiënt vanuit huis de eigen gezondheidsmetingen digitaal kan doorgeven. Via het dossier worden voor alle behandelaars de afgesproken doelen inzichtelijk. Niet alleen de behandelaars kunnen in het dossier, maar de patiënt zelf ook. Op die manier betrek je de patiënt bij haar of zijn eigen helingsproces."

Tekst: Joep Derksen